AF12198   

GtoPdb Ligand ID: 4861

Synonyms: AF 12198 | AF-12198
Comment: Potent, selective human type I IL-1 receptor antagonist
Classification
Compound class Peptide or derivative
Synonyms
AF 12198 | AF-12198
Database Links
CAS Registry No. 185413-30-3 (source: Scifinder)
GtoPdb PubChem SID 178101562
PubChem CID 16135237